ETO jelzet  
 
 
ETO jelzet:316.6"199/200"
Táblázat Kód Magyarázat
316.6 társadalmi viselkedés ; szociálpszichológia ; társadalomlélektan
Tárgyidő   "199/200"
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1667 - InfoKer