ETO  
 
 
Kód: 271
Kódérték: szerzetesrendek ; szerzetes közösségek
Fölérendelt: 27-->keresztény egyháztörténet;egyháztörténet, keresztény
Alárendelt: 271.5-->jezsuiták;Jézus Társasága;Societas Jesu
271.1-->bencés rend
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1673 - InfoKer