ETO  
 
 
Kód: 613
Kódérték: általános higiéné, személyi higiéné ; személyi higiéné, általános higiéné ; higiéné ; életmód ; egészség
Fölérendelt: 61-->orvostudomány
Alárendelt: 613.2-->táplálkozástudomány;dietétika
613.6-->foglalkozási higiéné;foglalkozási ártalmak és veszélyek;munkaegészségügy
613-053.2-->gyermekek mentálhigiénéje
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1667 - InfoKer