ETO  
 
 
Kód: 34
Kódérték: jog, jogtudomány ; jogtudomány, jog
Fölérendelt: 3-->társadalomtudományok
Alárendelt: 34.01-->jog elmélete;jog lényege;jogfilozófia
341-->nemzetközi jog
342-->államjog;alkotmányjog;közjog
343-->büntetőjog, büntetőeljárás, kriminológia;kriminológia, büntetőjog, büntetőeljárás;bünte
344-->katonai büntetőjog
34:336-->pénzügyi jog;jog, pénzügyi
34.096-->jogesetek
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1673 - InfoKer