ETO  
 
 
Kód: 17
Kódérték: erkölcstan ; etika
Fölérendelt: 1-->filozófia
Alárendelt: 174-->hivatási erkölcs;foglalkozások erkölcstana;erkölcs, hivatási
172-->társadalmi erkölcs;erkölcs, társadalmi;szociáletika
176-->nemi erkölcs;szexuális erkölcs;erkölcs, szexuális
177-->társas érintkezés erkölcstana;erkölcstan, társas érintkezés
171-->egyéni erkölcs;erkölcs, egyéni
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1667 - InfoKer