Dokumentum  
 
Polc: (Könyv) (1 Példány)
  [HunMark letöltés] [HunMark ellenőrzés]
Cím: Irodalmi alkotások elemzése logikusan 9. évfolyam
Közrem.: Maczák Edit (szerk.) ; Balogh Éva (közrem.)
Szerz. közl: [szerk. Maczák Edit] ; [... szerzői Balogh Éva et al.]
Kiadás: Békéscsaba : Item, [2009]
Eto: 82(091)(075.3) ; 894.511(091)(075.3) ; 82.01(075.3)
Tárgyszó: Gilgames ; Kalevala ; 'Omēros : Iliász ; 'Omēros : Odüsszeia ; Szapphó : Édesanyám! nem perdül a rokka ; Szapphó : Úgy tűnik nékem... ; Szapphó : Aphroditéhez ; Alkaiosz : Bordal ; Alkaiosz : A hajó ; Anakreón : Gyűlölöm ; Anakreón : Engem a Szerelem... ; Anakreón : Töredék a halálról ; Sofoklēs : Oidipusz király ; Szophoklész : Antigoné ; Arisztotelész : Poétika ; Catullus, Caius Valer: Éljünk, Lesbia... ; Catullus, Caius Valer: Lesbia madárkája ; Catullus, Caius Valer: Gyűlölök és szeretek ; Vergilius Maro, Publi: IX. ecloga ; Vergilius Maro, Publi: Aeneis ; Horatius Flaccus, Qui: Thaliarchushoz ; Horatius Flaccus, Qui: Leuconoéhoz ; Ovidius Naso, Publius: Pygmalion ; Phaedrus : Állatmesék ; Biblia ; Augustinus Aurelius : Vallomások ; Francesco d'Assisi : Naphimnusz ; Todi, Jacopone da : Stabat mater ; Halotti Beszéd és Könyörgés ; Ómagyar Mária-siralom ; Szent Margit legendája ; Szent István intelmei Imre herceghez ; Anonymus : Gesta Hungarorum ; Roland-ének ; Vogelweide, Walther v: Ó jaj, hogy eltűnt minden... ; Vogelweide, Walther v: A hársfaágak csendes árnyán ; Carmina Burana ; Gottfried von Strassb: Trisztán és Izolda ; Dante Alighieri : Isteni színjáték ; Villon, François : Kis Testamentum ; Villon, François : Nagy Testamentum ; Villon, François : Jó tanítás balladája a rossz életűeknek ; Petrarca, Francesco : Daloskönyv ; Petrarca, Francesco : Ti szerencsés füvek... ; Petrarca, Francesco : Pó, földi kérgem... ; Boccaccio, Giovanni : Dekameron ; Boccaccio, Giovanni : Hatodik nap, negyedik novella (Dekameron) ; Janus Pannonius : Gryllushoz ; Janus Pannonius : Galeotto Marzióhoz ; Janus Pannonius : Búcsú Váradtól ; Janus Pannonius : Egy dunántúli mandulafáról ; Janus Pannonius : Pannónia dicsérete ; Janus Pannonius : Mikor a táborban megbetegedett ; Janus Pannonius : Saját lelkéhez ; Janus Pannonius : Mars istenhez békességért ; Balassi Bálint : Hogy Júliára talála, így köszöne neki ; Balassi Bálint : Egy katonaének ; Balassi Bálint : Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott ; Balassi Bálint : Kiben az kesergő Celiárul ír ; Balassi Bálint : Adj már csendességet... ; Shakespeare, William : Romeo és Júlia ; Shakespeare, William : Hamlet ; Babits Mihály : Szonettek ; Shakespeare, William : Szonettek ; Shakespeare, William : 75. szonett ; Cervantes Saavedra, M: Don Quijote ; Chaucer, Geoffrey : Canterbury mesék ; Sylvester János : A magyar nípnek ; Heltai Gáspár : Száz fabula ; Heltai Gáspár : Egy nemesemberről meg az ördögről ; Bornemisza Péter : Siralmas énnéköm... ; Pázmány Péter : Prédikációk ; Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem ; Mikes Kelemen : Törökországi levelek ; Molière : Tartuffe ; Racine, Jean : Phaedra ; Defoe, Daniel : Robinson Crusoe ; Swift, Jonathan : Gulliver utazásai ; Voltaire : Candide ; Goethe, Johann Wolfga: Vándor éji dala ; Goethe, Johann Wolfga: Faust ; Schiller, Friedrich : Az örömhöz ; Hölderlin, Johann Chr: Az élet felén ; Novalis : Himnuszok az éjszakához ; Heine, Heinrich : A dal szárnyára veszlek ; Heine, Heinrich : A Loreley ; Wordsworth, William : Táncoló tűzliliomok ; Coleridge, Samuel Tay: Kubla kán ; Byron, George Gordon : Childe Harold búcsúja ; Shelley, Percy Bysshe: Óda a nyugati szélhez ; Keats, John : Óda egy görög vázához ; Hugo, Victor : Az éj, az éj, az éj ; Hugo, Victor : A párizsi Notre-Dame ; Puskin, Alekszandr Sz: Anyegin ; Bessenyei György : Magyarság ; Kármán József : Fanni hagyományai ; Batsányi János : A franciaországi változásokra ; Csokonai Vitéz Mihály: Az estve ; Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű poéta ; Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem ; Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz ; Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz ; Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi ekhóhoz ; Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez ; Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, avagy A dámák diadalma a fársángon ; Berzsenyi Dániel : A magyarokhoz I. (Romlásnak indult ...) ; Berzsenyi Dániel : A magyarokhoz II. (Forr a világ ...) ; Berzsenyi Dániel : Osztályrészem ; Berzsenyi Dániel : Horác ; Berzsenyi Dániel : Búcsúzás Kemenes-Aljától ; Berzsenyi Dániel : A közelítő tél ; Berzsenyi Dániel : Levéltöredék barátnémhoz ; Berzsenyi Dániel : Vitkovics Mihályhoz ; Katona József : Bánk bán ; Kölcsey Ferenc : Elfojtódás ; Kölcsey Ferenc : Vanitatum vanitas ; Kölcsey Ferenc : Himnusz ; Kölcsey Ferenc : Zrínyi dala ; Kölcsey Ferenc : Huszt ; Kölcsey Ferenc : Zrínyi második éneke ; Kölcsey Ferenc : Parainesis ; Vörösmarty Mihály : Zalán futása ; Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde ; Vörösmarty Mihály : Szózat ; Vörösmarty Mihály : Késő vágy ; Vörösmarty Mihály : A Guttenberg-albumba ; Vörösmarty Mihály : Ábránd ; Vörösmarty Mihály : Gondolatok a könyvtárban ; Vörösmarty Mihály : Az emberek ; Vörösmarty Mihály : Előszó ; Vörösmarty Mihály : A vén cigány ; Petőfi Sándor : Befordultam a konyhára ; Petőfi Sándor : Az alföld ; Petőfi Sándor : Fa leszek, ha... ; Petőfi Sándor : Dalaim ; Petőfi Sándor : Egy gondolat bánt engemet... ; Petőfi Sándor : A XIX. század költői ; Petőfi Sándor : Szeptember végén ; Petőfi Sándor : Minek nevezzelek? ; Petőfi Sándor : A puszta, télen ; Petőfi Sándor : Nemzeti dal ; Petőfi Sándor : Itt van az ősz, itt van újra ; Petőfi Sándor : Európa csendes, ujra csendes... ; Petőfi Sándor : Pacsírtaszót hallok megint... ; Petőfi Sándor : Szörnyű idő... ; Arany János : Az elveszett alkotmány ; Arany János : Évek, ti még jövendő évek ; Arany János : Letészem a lantot ; Arany János : Ősszel ; Arany János : Kertben ; Arany János : Visszatekintés ; Arany János : V. László ; Arany János : Ágnes asszony ; Arany János : Szondi két apródja ; Arany János : A walesi bárdok ; Arany János : A lejtőn ; Arany János : Az örök zsidó ; Arany János : Epilogus ; Arany János : Tengeri-hántás ; Arany János : Mindvégig ; Arany János : Híd-avatás ; Arany János : Toldi-trilógia ; Arany János : Toldi ; Arany János : Toldi estéje ; Arany János : Toldi szerelme ; Jókai Mór : Az arany ember
Szakjel: 810
Cutter: I 70
ISBN: 978-963-9620-18-6
Nyelv: magyar
Oldal: 238 p.
Megj.: Borító- és gerinccím: Irodalmi alkotások elemzése logikusan 9-10.
UKazon: 200904148
Pld. Raktár Rakt.jelzet Lelt.szám Info
Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa 
1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető info
1.Mozgókönyvtár Felnőtt KÖLCSÖNÖZHETŐ810 I 70276403Kölcsönözhető
WeblapIsmertetők és borítók
antikvarium.hu:
azolo.hu:
libri.hu:
mek.oszk.hu:
moly.hu:
oszk.hu:
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1671 - InfoKer