Példány  
 
Polc: (Példány)
 
Kötet: Swing [hgf.] ¦ In the mood [hgf.] ¦ Be young be foolish, be happy [hgf.] ¦ Come on over to my place [hgf.] ¦ Mack the Knife [hgf.] ¦ I got rhytm [hgf.] ¦ Deeply Dippy [hgf.] ¦ Give me just a little more time [hgf.] ¦ All my loving [hgf.] ¦ Anything goes [hgf.] ¦ The lady is a tramp [hgf.] ¦ Sir Duke [hgf.] ¦ Chattanoogachoochoo [hgf.] ¦ Cheek to cheek [hgf.] ¦ Saturday night at the movies [hgf.] ¦ King of the road [hgf.] ¦ Isn't she lovely [hgf.]
Vonalkód: 0000001783827
Leltári szám: H/5864
Raktár: Audio CD
Állomány: CD (hang)
Könyvtár: Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa
Tulajdonos: Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa
Kölcsönözhető: Nem
Halis István Városi Könyvtár
TextLib WWW V2.01.01/1671 - InfoKer